חגה מועדת ונופלת .

בת אדם- או מנסה להיות. מתוסכלת מעט, שמחה מעט, שואפת הרבה

ספקות על הדעה ודעה על הספקות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה