כלבנה מלאת קדושה וטהרה מתגלה. כלה. כולה מתקדשת מתחדשת כמולד ונכנסת בברית לעד.