"שטוף אותי ב מילים מילים מילים שיזרמו מקדקד ראשי לחזי, בטני, רגליי. לטבוע ב מילים מילים מילים גם מבלי שאבינם לטף אותי לטף שלא יצאו לשוא". ממני אלייך, שי