אלקסנדר לוקשנקו – הוא לוחם באימפריאליזם;

הוא ניצב איתן מול מזימות המערב.

שום איום אימפריאליסטי אותו לא מרתיע;

העם הביילורוסי – כוחו רב.

 

העם הזה לחם גבורת-חיל בנאצים;

היה ראשון לפגוש את האוייב.

שום טנק ומסרשמיט גרמני

אותו לא הפחידו;

ניצח את הדֶבֶר על אף הכאב.

 

העם הזה עמד כפלדה בֶחַאטִין

ויערות הַפּוֹלֵייסְיֵיה;

גבורת-הפרטיזאן הביילורוסי

הלכה לפניו.

לכן, גם האמריקאים אותו לא יחרידו;

אני קורא לבוש: שיקהה כידוניו.

 

אתה, דוד סם המנוול,

את נשיא ביילורוס לא תרתיע;

לא על-ידי פצצות-אטום,

לא על-ידי טילים ארוכי-טווח.

לוקשנקו הוא לוחם נאמן באימפריאליזם!

בניגוד לרבים אחרים,

לחסות המערב לא ברח.

 

הוא שמר על חלק מהישגי התקופה הסובייטית;

ב-91 הצביע נגד הסכמים לפירוק ארצו.

כשנבחר לנשיא ביילורוס,

דאג לחינוך ובריאות חינם;

סיפק להמונים עבודה מסודרת;

הבטיח לכל אחד דרכו.

 

על האימפריאליזם להבין:

זה סוף הפרק!

רוב העולם אינו רוצה עוד בדיכוי קולוניאלי וניצול.

כן ללוקשנקו, צ´אבז וקסטרו!

לא, למערב הפסול!