בתפוח ניצני – האביב, הכל קַץ משנתו וחיי – תקומה שופע; כנהרות – איתן, בין הנירים, הסביבה שוקקת רוח – תמורות. בשדה, לובן – זיווניות פורח; קריאתו של זרזיר, מבשרת על מחזור – העונות…