חג – אילנות והתחדשות, הגיע; כמשב – רוח רענן, ריח – עלווה, פרץ. על הבוסתנים, ניחוחות ראשונים של אביב, הפציע; כל נושם ירוק – מחדש נולד!