נגד סוחרי - נשים סוף - סוף, כולנו מתחילים להבין, כי ארצנו, היא בית בושת. הסחר בנשות - עולם, הפך כאן, למין ספורט לאומי. פוליטיקאים רבי - השפעה וגם בעלי הון משכונות - תפארת; כולם, מרוויחים מהעוגה הדשנה. הממשלה, אשר תלויה בכספם של אלה, ששיעבוד - נשים, הנו אומנותם, מעצמת את עיניה, כאילו, מאומה לא אירע. אך קנאי - דת, בדחף - רצונם לעקור התופעה מן השורש, במקום הכות בעשירים - עיקר מרקידי - ההפקרות, העדיפו להפנות חוד - הנשק, לעבר קורבנות השיעבוד. קומה, אזרחי ישראל! כל בני המזרח - התיכון, בהרמונות - ההוללות הכנה. שיוויון מלא, לבני כל המינים. לא עוד, ממכר שפחות! לא נחזיר עצמנו, לימי חושך. נכה בקרדומות, בניצול - נשים!