אין בידי הכוח
להכות ולשנות
בעודי ניצבת מול בית
קירות ואבנים
שרידים של חיים שלא בניתי
פירורים יחידים