שלהבת אזן

מאוהבת במילים,באהבה ובחיים. אוהבת סיפורי אגדות על נסיכים ונסיכות וכלל פשוט מאוהבת

הנרקוד?

כשאתה איתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה