סלע אירית

גימלאית צעירה אוהבת כתיבה ומשוגעת על צילום.

הגר\קשה קנאת אישה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה