יש בי תקוה

תמונה

גנוזה

שאינה גנובה

ועליה צוייר מראה

חוף

בו מצפה לי נערה

אישוני עיניה

מתרחבים בחום

לעת חורף

 

החוף כבר לא קיים

הציור נמחק

בין עורקי הלב

נחסם

הוצף

גלי הלם

חשמלי

סירתי עשתה דרכה

הלאה

 

אך

אישוני עיניה

שנותרו מאחור

מתרחבים בחום:

עת חורף אוחז

ליבי

תשלח מבטה

הבלתי נשכח

אל תוך עיני:

תקווה