ניקבה דומעת,

מדממת - דוממת,

מכה - מבקשת לנבוע

לזרום אליך.

הֶיה נחל, ואתקפל - אֶפַּתח עמך.

עד יפסק כאבי, עד תפסק הדממה -

עת אנבע מקומי.