מטאורים זוהרים

נושרים אל חיק

כוכב ארץ

 

הם מאירים אור נגוהות

המדבר בשם מה

שהיה

ונדם

 

הם מדברים אלינו

ובשובל זכרונם

מורים לנו נתיב

 

פעם גם הם היו

חלק מכוכב

ששת המיליונים

שנשם

 ואיננו