כְּחוֹל הים וסערה זהוב השמש וחוּמהּ אברה קדברה- ונוכחותי כאן עמומה. עוד סיבוב אחד הושלם, עולם היופי המסנוור. אברה קדברה- אתם לא רואים אותי יותר. אינסוף הרקיע, שקיפות הענן. אברה קדברה- אני כבר לא כאן. צחוק נראה לעין, אך לא שומעים אותו. אברה קדברה- אני שם ואתם פה. צלילים נחלשים, בצדקה מתיאשים. אברה קדברה- איני בין אנשים. ארס מתרוקן מתוכנו, כישוף מקולל. אברה קדברה- לא עוד, אך הייתי אדם אומלל.