מול רכס האפרטהיד ניצבני;
כחלום בלהות, צלליתו ממלאת עינַי.
זכר דרום-אפריקה, בדמיוני בוקע.
רוח פאשיסטית גַעַת בנימַי.

עשרות כפרים, כבולים כבאָסוּרַיים.
נשים וטף, קורסים תחת המצור.
הכל מנותק ומבודד;
אין מעבר מבית לבית;
הכל בין החומות נַצוֹר.

חומת הַכְלם המזויינה הארורה תיפול עוד אפיים ארצה.
העמים הרֵעים - שפך יפוג מעליהם.
כל מחסום ומשוכה,
יהיו למפולת.
כל שוּר וגדר - נַתִיצֵם!