איי רוחי סועה וסוערה יווצרו כוולקן נורא התפרצות געש אדירה. מכלה ובוראת כאחד בעת תיסחף לעד כספינת מפרש נואשת השואפת אלי יבשת אוחזת בלשד החיים ההולך ומדמים בסערות ומצולות עם פחד בלהות, כי חפצה להגיע בנתיבי הים לחוף אחד רוגע ללחוש כי תם