חלום של סיפור פעם, לפני הרבה, הרבה שנים סבתא, בחלום לי סיפרה סיפורים. על "אדון עולם אשר ברא," כל יצור אשר נברא, בטרם האדם לעולם בא. אז, בסיפורים, כולם, מחרק ועד אריה, אכלו רק צמחים. בעשבים מתגלגלים "ועשו חיים." צוחקים, זה בזה מתחככים והיו מאושרים. באחד הימים בא לעולם- האדם. הוא מעץ הדעת אכל וחשב שהוא יותר חכם- מריבון העולם. החליט, בעולם- סדר להשליט. התחיל חיות לצוד, ומלחמות לעשות. כך חשב יהיה סדר בעולם.