מסוכך ומגונן

על דעתי וגופי,

עוטה שלמה כיריעה

מגונן תחת ארבע כנפות

כטליתו של אבא

בעת ברכת כהנים.

 

מסוכך ומגונן

בתנוחה עוברית

תחת שמיכה עבה

תחת ליטופה של אמא

לפני שנת חלום.

 

מסוכך ומגונן

נסגר בחדר ההוא

במעטפת ההיא

מבקש לצאת

אבל האור מסנוור.