מילים: אנכי

לחן: אני פורים, אני פורים וכו'

 

שלום לכם ידידי

קרובי ורעי

כמה יפה

כמה נאה

לבוא להתארח.

 

לה לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

לה לה לה לה 

 

היום הזה הוא יום חגכם

יום משאלות לבכם

לכן אבוא ואברך

אתכם ואת חגכם.

 

לה לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

לה לה לה לה 

 

שמחה ואושר בביתכם

אאחל לכם

וגם קצת עושר לא יזיק

קצת כסף לא מזיק.

 

לה לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

לה לה לה לה לה

מיטל ואלעד.