יש שתיקות של עצב, ויש שתיקות של שמחה. יש שתיקות של כעס, ויש שתיקות של הבנה. יש שתיקות של מבוכה, ויש שתיקות של השלמה. יש ששותקים משום שאין יותר מה לומר, ויש ששותקים כי לא יודעים לבטא את אשר על לבם. לעיתים, שתיקה מבטאת יותר מאשר מילים, וצריך האדם להקשיב טוב ולנסות להבין את שפת הסתרים. שתיקה היא למעשה שפה מיוחדת, וכל אחד צריך להקשיב טוב ולהבין מהי בעצם לו אומרת...