שיר

חיבוק ראשון

שובי בשורה למצולות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה