אשה בצחוקה

למעלה והלאה

יש דברים שרציתי לומר

תיאור מצב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה