ולפעמים
המילים נגמרות
השפתיים נאלמות
הדרכים נחסמות.

מילים עפות ברוח
אל המדבר השכוח,
ואתה עומד
מנסה להתמודד
מול השתיקה
מול המצוקה.

מילים עפות
את תוכך חושפות
לעיני כל
ואין בך קול
כי הדלת נסגרה
ואטימות שורה.

ואז אתה מוצא מפתח
באחד מהמגירות
ומחבר את השורות

ומחבר את השורות