מסטיק - גם גיצ

נקודה פסיק, את מחכה לפליק? וזה מבאג לייף והולך ככה: "תראה מי עומדת בנקודת התצפית, השפיץ הקטן" - דוט זה נקודה "נקודה פסיק את מחכה לפליק? תשכחי ממנו המפסידן הזה לא יחזור ..

.

תקועה בשיש מדנדן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה