אל תתן לה לחמוק

מבין אצבעותיך

עוד שלוק אחד מהקפה
והיא שלך.