ביקשת את ידי,

רק אחר כך הבנתי.

יד שתדע לשאת בעול

לבשללאפותלסדרלכבסלשטוף

לעשות לך בית.

 שתדע ללטף

בצורה סבירה,

שנאה לאחוז

כשהולכים ברחוב.

 

את ידי ביקשת ואני

לא הבנתי

ניסיתי ללמד אותך לשיר

בשפה זרה

זעמתי

כשנלאית ללמוד.

 

ואתה נשבעת

לאהוב היד הזאת

לענוד לה טבעות

ללחוש לה מילות חיבה

בין קפלי אצבעותיה.

 

את ידי ביקשת -  

את ידי אתן לך,

כולה אתן,

בחפץ לב.

רק אמור לי

למי

אתן את שירי?