סרטים-כתומים כחול-לבן דגלים-צמיגים עולים-באש
אנחנו עם שמעולם לא התפנה להתייאש
תמיד ידענו איך לשרוד, אומה של נצח נצחים
אנחנו עם שלא פוחד גם אם אותנו מנצחים

מתלהמים בהפגנות ומזדהים עם הכאב
באהבה עוד ננצח, אבל מי כאן האויב -
כי צעירים עוטי מדים שמפנים ולא מוחים
בעצם אלה האחים שלי, אלה האחים

נאחזים בשורשים לא מסכימים להפרד
אף יהודי לא מגרש, אף יהודי לא מפחד
ורק ילדה קטנה אחת קוראת בבכי לעזרה
"הם מגרשים אותנו אמא, תקראי למשטרה"

וכשהובן ששום דבר לא יעצור, לא יעזור
רק הכתובת על הקיר נותרה - "אנחנו עוד נחזור"
ומה נותר אולי לומר מלבד דבר אחד חשוב:
יצאנו מעזה,
               תכף נשוב.

 

י"ב-י"ג אב, תשס"ה