זה קשה, אוי זה קשה להיות סנילי כל הדברים החשובים תמיד בורחים לי הזיכרון שלי מלא, התאים מצטופפים צריך פה די דחוף עוד כמה ג'יגה נוספים!