בס"ד

בכי לידי זה שוב פעם התינוק
אני מחייך, הוא עוד רגע ישתוק
מסביבי אנשים מעלובי העם
איכה אתעלם ויש רע בעולם
אאבק להציל את כל העצובים
אם יש יכולת אז לעזור חייבים
התינוק עוד קטן פשוט לא מבין
כשיגדל לא יבכה כך אני מאמין

 ובדרך כל אדם הנה תמו שנותיי
נאספתי בדמעה אל אבותיי
מיד לגן עדן יותר יפה מהדמיון
אל עולמי הישן מביט מהחלון
כל משפחתי עליי היא בוכה
אלו-קיי מדוע? שלח להם שמחה
הזהו גן עדן עליו העולם התבשר
לחיות ביופי ובעצבות להתייסר?
"יצא בת קול  הם יבינו כשיתבגרו"
"הם יהיו שמחים ביום שיקברו"
אנא אלו-קיי זה עדיין כואב
לצפות בבכי של אלו שאני אוהב
"אז מיד ה´ אמר לי, שתוק!"
"אתה הוא שזלזלת בבכי של תינוק"