יוני שפיר

nothing to kill or die for

"בפעם הראשונה שהיה לה קר"

הוא היה בן 24 וקצת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה