אוריצפת .

רק על עצמי לספר לא ידעתי.

געגועיי לתלתלי ברזל

כִּסּוּפִים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה