אולי תשב?

תלמד קצת

תעיד עדות שקר

בעצמך.

 

הארץ חרבה.

חוּלָלְתַ

כשלא ברכת בתורה

תחילה.

 

ומצאת חלל באדמה

גלית מן האמת.

אולי תשב

תבטל תורה

ותשנן משפטים

שאינם

שלך.