ברכות

יוצאת מן הארץ

ומזינה את הגפן

הנוטף מן העץ

 

ברכות

יוצאת מן האדמה

ומרווה את העולם כולו

שהכל נברא לכבודה