כולם

כותבים שירה, ורק

אני לא יודע

לכתוב שירה

ולכן הפרוזה מוסתרת

בקיטועי שורות

ועי

    מו

        דים

מחוכמים

מיני אמירות

מעורפלות (ומסוגרות)

ודיבורים על ריקנות,

כיסופים, געגוע.

משחיל איזה משחק מילים שחוק

בשחוק ומליצה

וגם מוסיף

מילים כמו אזדרכת

דמדומי קינמון

וקסם נוגה.

 

וגם קצת חציל בשביל

הפנץ´ ליין

והטעם