בת השיר אבודה ונכלמת

משקרים בך צפנתי בעׁז

  במבט צפעוני מרגלת

סלע-טרש מבצר או מעוז.

 

להשכין חלומות שערגתי

לעתות דמדומי כוסף יה

ולכדי מסכת שיר ארגתי

שודאי הוא נידון לכליה.

 

ומקצה העולם עד קצהו

בת השיר מבקשת תשובה

ועונה לה הלב מענהו

לא תכלי כי נצחך אהבה.