יוסי שחר

18, כיפה סרוגה. מצייר פינת קומיקס בעיתון "מקור ראשון" ומקפיד להגיע לטיש של הרעבע מרוגלעך

סערה

אריה פוטר ומדרש החכמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה