תשוקות

במה שונה היום, מתמול שלשום,

        מתוך שגרה כבחלום נפסע,

               אבל שונה הוא, מכל אשר היה,

                           עת בא הרגע וזה את זו נדע.

כי השמשות של הימים זהות הן,

       גם הרוחות חוזרות הן על עצמן,

               רק התשוקות שלנו שיודעות הן,

                           אל פסגות מחודשות ואת דרכן.

                                                                 10.7.99