בעולם בו דוברים אהבה ורעות
בעולם ששָחים בו אחווה וחרות
בעולם בו טווים בחוטים של שלום
בעולם בו אורגים תושביו עוד חלום

הופיע אלוה ושמו אינטרס
הקובר בחוריו כלל מבלי להסס
הוא משמיד ומאבד כל חלקה שנותרה
הוא דורס המצפון, מעודד יצר רע

לא תמצא בו החסד, רחמי השמיים
ואין הוא חנון ולא ארך אפיים

ומידה משלש עשרה מידות הרחמים אין בו

"ה´ אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר
חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה"
(שמות ל"ד-ו´ ז).