"חסרה לי המוסיקה בחיי

יותר מאהבת נשים", כך אמר לי

והדליק את מגבר הכֵּנות.

"אהבת נשים", הגבתי לדבריו-

"חסרה לי כמעט כמו המוסיקה בחיי

ולא שחסרות נשים אלא שהצלילים,

הצלילים צורמים".

חייכנו. נראה לי שחייכנו.