היו שלום

 

דגל ישראל נושק לספר
בינות ליל ויום
על קו התפר.
מנורת שבעת הקנים
נישאת ביד אחים ובנים
בתום אותן שנים.

הנה מלח הארץ
לארבע כנפות נזרה
ומי יקצור את שנזרע?
פרי האדמה
פרי התורה.

היו שלום חולות החוף
הנושקים לגלי אינסוף,
היו שלום שתילי נטיעות
הנושקים לבתי מידות,
היו שלום שנות תום
בינות מגע של חום.

הנה גל החום נגמר
אך השער נשבר
שדה מזרע היה לבר
ושב המדבר.

היו שלום חולות החוף
הנושקים לגלי אינסוף,
מנורת הקנים העתיקה
אינה מפחדת
מדרך ארוכה.