בע"ה.

ימה ובנותיה

תוצאותיה

אדוות שובבות

משחקות בסלע

שְבַע ימים

"נכון שזה נעים, הליטופים שלנו?"

גומה קטנה נוצרת בלחיו

ממהרת אדווה לנשוק לה

ומחייכת

חיוך בסלע.

סלע

שנושא על גבו

משחקי מים

גלים עולים ממעמקי הים

ומביאים משחקים

המתבגרים משחקים

כבוש את סלע

צעירים יותר קופצים

חמור חדש

אך, האדוות רק מלטפות;

"איך שהוא חלק..."

"כמה שהוא חמוד..."

"נכון שזה כיף ללטף סלע?"