ארץ ישראל שלי יפה וגם צורחת היא

רוצה להקיא היא רוצה

לעשֵן היא

רוצה

שוב ימים של שמש שיצרבו לה בבשר החַי

שיסדקו את שפתיה שילהיטו בה את אבני הבזלת

ארץ ישראל צורחת בשתיקה היא אוכלת

את יושביה מתוך מועקה

ארץ ישראל מחכה

נשענת בצד הדרך על רכב-אש חלוד

בשמלת נדודֵי מִדְבָּר, עטרת קוצים למצחה והיא יחפה.

ארץ ישראל יפה