כנס אצל נפשי בוא בשעריה וגע בנפתולי התר אותם לאט יהיו לך לחבל וקשור אותו אליך אלוקי