פקיחה

-------

 

ועכשיו כשכל הקטע הזה של אהבה כבר לא רלבנטי

אני יכול לומר.

היתה שם הססנות ביישנית

ונגיעה רכה של מבטים,

והיתה קירבה

של איש ואשה שניסו-

(קנוקנות מתכופפות

אני זוכר

עלים עם ריקמה דקה

של לבבות),

אני זוכר.

איך ניסינו בעדינות ובתקיפות

 

לדעת