שירך הוא מעיין נובע מילותייך - טיפות טיפות המצטרפות לכדי באר. ממעמקים קראתי שורותייך. דמעותייך, שמילאו ימים רבים מילאו עד גדות את לבבי.