שלש אבנים כמו אלף פנים סלע היסוד והקיום בפני רתע ואיום שלש אבנים שירתם עוגב ומינים מן המסד לטפחות כאב, כאם, כאחות אבן קדומה אחת המקרא בה מושתת תורת משה והנביאים המקדש ודברי הימים אבן קדומה שניה שחורה כימי עניה שנות גלות ומועקה עת צרה,יגון,צוקה אבן חדשה שלישית חצבתה ברוח חרישית אבן הגאולה והאור בארץ הצבי והדרור שלש אבנים משובצות בכותל המקדש נוצצות בל יעקרו ממקומן בל יפגעו משיני הזמן לביאת גואל הן כסימן