נבוך, סגר עלי העולם

מצפה בעיני מורגלות החושך

לאור שיבוא בלי ספק

שלא בא אף פעם

שיבוא

שלא בא

שבא

שלא יבוא

בכל יום

תמיד.