פרח קטן

כתבתי מהרהורי ליבי. אני לא רגילה בזאת. אין לי מושג לאן זה יוביל.

פרח קטן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה