ואני כמגדל מול מגדל

או כעפר תחת רגליה?

כמגדלי תאומים קרובים ונחשקים זה לזה,

או אולי כגשר עמוס וטעון לעייפה,

הרחק הרחק מהגורד שחקים המתנשא לתפארה,

שלעיתים נראה מזדקר כאיום וכסכנה.

ושמאי תלוי זה בעיני המביט, או מהצד הנראה לעין,

או שמא תלוי זה בשקיעה ובזריחה.