בשמך קראתי עת בוקר וליל זמר שלחתי שיר תודה והלל ואף שלא תשיב לי לא ניגון לא ברכה, לא אומר כי אתה נעלם ואינך ואדע כי נצרת כל מילת תחנון וזכרת קולי אל רחום וחנון ותשמע תפילותיי וליבי ההומה כמיהה וציות לרצון הבורא ואדע כי לא עת חימה גם לא עת רצון ואלחש בתחינה למחיקת העוון ותחריש...